petak, 28. februar 2020.

Željko Sekulić, direktor

Telefon: +381 25 420 470

E-mail adresa: zeljkosekulic@signal.co.rs

Đurica Tomić, poslovođa proizvodnje

Telefon: +381 25 420 970

E-mail adresa: djurica@signal.co.rs

Sanja Lazić, referent nabavke

Telefon: +381 25 428 459

E-mail adresa: sanja@signal.co.rs

Ljiljana Radojičić, komercijalista

Telefon: +381 25 428 459

Mobilni telefon: +381 63 660 040

E-mail adresa: ljilja@signal.co.rs

Violeta Šubašić, komercijalista

Telefon: +381 25 428 459

Mobilni telefon: +381 63 660 050

E-mail adresa: violeta@signal.co.rs

Neki od naših radova