petak, 3. april 2020.

Sertifikati

SIGNAL poseduje sertifikate i potvrde kvaliteta upotrebljenih materijala, kako od proizvođača repromaterijala, tako i od Instituta za merenje kvaliteta materijala i Instituta Saobraćajnog fakulteta. Upotrebljeni materijali zadovoljavaju standardom propisane kvalitete.


Potvrda za ispunjavanje tehnoloških uslova proizvodnje:
Standard: ISO 9001:2008

Područje primene: Inženjering tehničke regulacije saobraćaja; izrada, ugradnja i održavanje horizontalne, vertikalne i svetlosne saobraćajne signalizacije, građevinske i pomoćne saobraćajne signalizacije.

Uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom, za navedeno područje primene imaoca sertifikata, odgovara zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Politika kvaliteta

Imajući u vidu da delatnost preduzeća pretežno čine proizvodi i usluge koji su od direktnog ili indirektnog uticaja na bezbednost saobraćaja, a samim tim i na bezbednost građana koji učestvuju u saobraćaju, to se ovi elementi kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta preduzeća. Shodno tome globalna politika kvaliteta SIGNAL d.o.o. je formulisana kao... dalje

Kursna lista Narodne Banke Srbije

Izvor: Navidiku.rs

Neki od naših radova