O NAMA

Signal d.o.o.

"Signal" d.o.o. Preduzeće za proizvodnju i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje i inženjering, sa sedištem u Somboru, Centrala 30, osnovano je 1991. godine kao malo porodično preduzeće sa svega nekoliko radnika.

Od trenutka osnivanja pa do danas preduzeće "Signal" d.o.o. sopstvenim snagama i naporima svojih zaposlenih svrstava se u red većih i poznatijih proizvođača saobraćajne signalizacije u Srbiji. Danas preduzeće broji preko pedeset stalno zaposlenih lica.

Broj radnika i kvalifikaciona struktura kao i posedovanje odgovarajućih licenci u potpunosti omogućava nesmetano bavljenje svim registrovanim delatnostima. Shodno tome o proizvodnji i ugradnji saobraćajne signalizacije, obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u proizvodnji i održavanju svetlosne saobraćajne signalizacije brine tim saobraćajnih, mašinskih i elektro inženjera kako bi se postigao najviši nivo kvaliteta proizvoda i usluga.

Tendencijom razvoja i primenom novih tehnologija, stalnim ulaganjem u novu opremu kao i na osnovu dosadašnjeg iskustva u obezbeđivanju svih učesnika u saobraćaju, stručnošću kadrova i opremljenošću preduzeća postali smo siguran i pouzdan partner koji može u svakom momentu da odgovori na Vaše zahteve.

UPOZNAJTE SIGNAL

pogledajte galeriju