PORTALNE TABLE

Proizvodnja i ugradnja portala i portalnih tabli

Iz proizvodnih pogona Signala izlaze i najveci elementi saobraćajne signalizacije - table za autoput, portalne i za pored puta.

Signal ispunjava sve proizvodne zahteve koje table sa tako velikom kvadraturom zahtevaju. Upotrebljavju se materijali najviše klase od najpoznatijih svetskih proizvođača (3M)

Postavljanje tako velikih tabli predstavlja poseban izazov koji se rešava sopstvenom proizvodnjom armaturnih 'kaveza' i njihovim ukopavanjem i betoniranjem - za portalne stubove ili za rešetkaste stubove za table pored puta.

Portalne table

Beograd, obilaznica

Montiranje portalne table

A2, petlja Ub