petak, 3. april 2020.

Projektovanje i inženjering

Izrada projektne dokumentacije iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije:

  • projekti tehničkog regulisanja saobraćaja,
  • projekti vođenja saobraćaja,
  • projekti opremanja svetlosnom saobraćajnom signalizacijom raskrsnica,
  • projekti privremene saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova,
  • projekti turističke saobraćajne signalizacije...

Preduzeće SIGNAL d.o.o. poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima I i II reda i saobraćajnim priključcima na iste. Licenca je izdata od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

Naši inženjeri poseduju i licence Odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije (br.licence 370), kao i Odgovornog izvođača radova saobraćaja i saobraćajne signalizacije (br.licence 470). Pružamo i usluge Nadzora iz navedenih oblasti.Politika kvaliteta

Imajući u vidu da delatnost preduzeća pretežno čine proizvodi i usluge koji su od direktnog ili indirektnog uticaja na bezbednost saobraćaja, a samim tim i na bezbednost građana koji učestvuju u saobraćaju, to se ovi elementi kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta preduzeća. Shodno tome globalna politika kvaliteta SIGNAL d.o.o. je formulisana kao... dalje

Kursna lista Narodne Banke Srbije

Izvor: Navidiku.rs

Neki od naših radova