petak, 28. februar 2020.

Statički proračun

Broj, dimenzija i vrsta stubova koji obezbeđuju statičku stabilnost table proračunavaju se uz pomoć računarskog programa specijalno dizajniranog za tu namenu.

Ulazni podaci su: dimenzija table, vrsta stubova na koje se želi tabla postaviti i kojoj zoni vetrova pripada lokacija na koju se tabla postavlja.

Izlazne veličine su: broj izabranih stubova, veličina i dubina temelja za stubove i njihov raspored.


Politika kvaliteta

Imajući u vidu da delatnost preduzeća pretežno čine proizvodi i usluge koji su od direktnog ili indirektnog uticaja na bezbednost saobraćaja, a samim tim i na bezbednost građana koji učestvuju u saobraćaju, to se ovi elementi kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta preduzeća. Shodno tome globalna politika kvaliteta SIGNAL d.o.o. je formulisana kao... dalje

Kursna lista Narodne Banke Srbije

Izvor: Navidiku.rs

Neki od naših radova