VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Izrada i ugradnja vertikalne signalizacije

Proizvodimo sve vrste i veličine saobraćajnih znakova i tabli za standardnu, nestandardnu i komercijalnu (reklamnu) signalizaciju.

Izrada aplikacija se vrši sa folijama renomiranog proizvođača "3M" i sa najnovijom tehnologijom digitalne i sito štampe.

Ispunjavaju se svi zahtevi za refleksiju, i dugotrajnost različitih klasa folije a sve prema zahtevu propisanih standarda i zahtevu kupca.

Limene podloge znakova i saobraćajnih tabli izrađuju se od Al i pocinkovanog lima. Znakovi se izrađuju sa povijenom ivicom duž celog oboda znaka. Table se ukrućuju postavljanjem aluminijumske obujmice po obodu, ili se povijaju ivice a u oba slučaja se postavljaju dodatni Al profili za učvršćenje i za postavljanje šelni za montažu na stubove.

Ostali radovi

pogledajte galeriju